Komunálne voľby 2010

Za poslancov Obecného zastupiteľstva vo Finticiach boli zvolení:

Por. číslo Meno a priezvisko kandidáta Názov politickej strany, hnutia, nezáv.kandidát Počet získaných hlasov
1. JUDr. Martin Gmitro nezávislý kandidát 541
2. Ladislav Kriško nezávislý kandidát 384
3. Radko Lapoš, Ing. SaS 370
4. Jozef Talian
nezávislý kandidát 348
5. Pavel Žilka nezávislý kandidát 327
6. Ľubomír Ličák, MVDr. nezávislý kandidát 324
7. Jozef Šimko nezávislý kandidát 294
8. Marta Marcinčinová KDH 283
9. Bartolomej Miškuf KDH 269

Za starostu obce Fintice bol zvolený:

Meno a priezvisko Názov politickej strany, hnutia, nezávislý kandidát Počet získaných hlasov
Terézia Gmitrová nezávislý kandidát 750