Zverejňovanie zmlúv - Obec Fintice - zmluvy

Zobraziť rok:
Zverejnenie Číslo Zmluvná strana Názov/popis
02.01.2020 Helena Stajančová, Fintice Zmluva o poskytovaní sociálnej služby
14.01.2020 HIREKON, s.r.o. Prešov Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
24.01.2020 0117/VSD/2020 Východoslovenská distribučná, a.s. Košice Zmluva o zriadení vecného bremena
24.01.2020 0131/VSD/2020 Východoslovenská distribučná, a.s. Košice Zmluva o zriadení vecného bremena
12.02.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava Zmluva o dodávke plynu
14.02.2020 1741/2020-M_ODFSS Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, Bratislava Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek
19.02.2020 20/37/051/25 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v rámci národného projektu "Absolventská prax štartuje zamestnanie"
19.02.2020 Ateliér URBEKO s.r.o., Prešov Dodatok č. 1 k zmluve o dielo 0201/2019