Komunálne voľby 2006

Za poslancov Obecného zastupiteľstva vo Finticiach boli zvolení:

Por. číslo Meno a priezvisko kandidáta Názov politickej strany, hnutia, nezáv.kandidát Počet získaných hlasov
1. JUDr. Martin Gmitro nezávislý kandidát 425
2. MVDr. Ľubomír Ličák Slovenská národná strana 408
3. Jozef Talian nezávislý kandidát 393
4. Ing. Radko Lapoš Hnutie za demokraciu 391
5. Ladislav Kriško nezávislý kandidát 313
6. Jozef Eliáš Kresťanskodemokratické hnutie 287
7. Pavel Žilka nezávislý kandidát 273
8. Ing. Peter Smolko nezávislý kandidát 268
9. Marta Marcinčinová Kresťanskodemokratické hnutie 249

Za starostu obce Fintice bol zvolený:

Meno a priezvisko Názov politickej strany, hnutia, nezávislý kandidát Počet získaných hlasov
Terézia Gmitrová nezávislý kandidát 364