Zverejňovanie zmlúv - Galéria a múzeum - zmluvy

Zobraziť rok:
Zverejnenie Číslo Zmluvná strana Názov/popis
21.01.2019 Krajské múzeum v Prešove Dodatok č. 2 k Zmluve o výpožičke zbierkových predmetov č. 31/2017
15.02.2019 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov Dodatok č. 1 k Dohode č. 18/37/52A/150
22.02.2019 Mgr. Mária Langschová, Praha Kúpna zmluva 1/2019
11.03.2019 Hudobné centrum, Bratislava Zmluva o spolupráci
21.03.2019 178/2019 Hudobné centrum, Bratislava Zmluva o spolupráci
20.05.2019 3609000205 Kooperatíva poisťovňa, a.s., Bratislava Poistná zmluva pre poistenie výstavy
23.05.2019 60/2019 Krajské múzeum v Prešove Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov
25.10.2019 19/37/52A/209 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby
31.10.2019 5190050426 Komunálna poisťovňa, a.s., Bratislava Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby