Denný stacionár

DENNÝ STACIONÁR VO FINTICIACH

Obec Fintice zriadila od 1.1.2016 Denný stacionár, v ktorom sa poskytuje ambulantná sociálna služba v pracovných dňoch od 7:00 do 16:00 hod

 

Veľmi sa tešíme, že do starovekých hradieb fintického kaštieľa vdýchli život a priniesli dobrú energiu a nadšenie naši fintickí seniori. Výhodou denných návštev v našom zariadení je bývanie v domácom prostredí kombinované s aktívnym pobytom v stacionári, v spoločnosti seberovných. Táto služba je pre seniorov, ktorí chcú a túžia ešte po spoločnosti iných ľudí, porozprávať sa, pospomínať, zabaviť sa, niečo nové naučiť a zároveň byť v bezpečí.

 

Služby, ktoré poskytujeme:

  • Pobyt v spoločenskej miestnosti, priestorov na odpočinok, dohľad nad  užívaním predpísaných liekov, hygienický dohľad, stravovanie, resp.  občerstvenie, záujmové činnosti.
  • Liečba prácou s využitím schopností každého seniora ako súčasť   liečebnej rehabilitácie a psychoterapie.  
  • Sociálne poradenstvo na požiadanie.
  • Duchové zamyslenie s využívaním aromaterapie.
  • TV, rádio, PC, knihy, časopisy, krížovky, tematické debaty a semináre.
  • Iné doplnkové služby, preprava, tematické výlety sociálneho  a relaxačného typu.

Podmienkou prijatia je lekárske potvrdenie o zdravotnom stave, ako aj posúdenie o odkázanosti na sociálnu službu.

 

Bližšie informácie Vám poskytneme na Obecnom úrade Fintice alebo na tel. č. 0911 607 034.