Deň počatého dieťaťa

25. marec - Deň počatého dieťaťa je pravidelná celoslovenská kampaň mimovládnych organizácií združených vo Fóre života, ktorou chcú šíriť úctu ku každému počatému ešte nenarodenému dieťaťu.  Erko je jednou z organizácií, ktoré podporujú túto myšlienku.

Symbolom kampane je biela stuha. Tú si počas týždeň trvajúcej kampane pripínajú na odev sympatizanti myšlienky, že každé počaté dieťa má právo na život. Kampaň je určená skôr starším vekovým kategóriám. Narozdiel od iných kampaní, ktoré sú v prevažnej miere určené deťom.

viac informácií na: forum života