Vypni telku, zapni seba

Prostredníctvom tejto kampane chceme poukázať na to, že tvorivo prežívaný čas je obohacujúcejší a pomáha budovať vzťahy v rodinách a spoločenstvách na rozdiel od nadmerného sledovania televízie.

viac informácií na: erko.sk