Denný stacionár

DENNÝ STACIONÁR VO FINTICIACH

Obec Fintice zriadila od 1.1.2016 Denný stacionár, v ktorom sa poskytuje ambulantná sociálna služba v pracovných dňoch od 7:00 do 16:00 hod

 

Veľmi sa tešíme, že do starovekých hradieb fintického kaštieľa vdýchli život a priniesli dobrú energiu a nadšenie naši fintickí seniori. Výhodou denných návštev v našom zariadení je bývanie v domácom prostredí kombinované s aktívnym pobytom v stacionári, v spoločnosti seberovných. Táto služba je pre seniorov, ktorí chcú a túžia ešte po spoločnosti iných ľudí, porozprávať sa, pospomínať, zabaviť sa, niečo nové naučiť a zároveň byť v bezpečí.

 

Služby, ktoré poskytujeme:

Podmienkou prijatia je lekárske potvrdenie o zdravotnom stave, ako aj posúdenie o odkázanosti na sociálnu službu.

 

Bližšie informácie Vám poskytneme na Obecnom úrade Fintice alebo na tel. č. 0911 607 034.


Článok je tlačený z portálu www.fintice.sk vytvoreného spoločnosťou WebManagers Team (http://www.webmanagers.sk).