Voľby prezidenta 2019

Vyhlásenie volieb 

Informácia pre voliča

Volebný okrsok

Zverejnenie e-mailovej adresy na gelegovanie člena a náhradníka do OVK

Zverejnenie e-mailovej adresy na zaslanie žiadosti o hlasovací preukaz

Odpis zápisnice o výsledku volieb - I. Kolo

Odpis zápisnice o výsledku volieb - II. Kolo

 


Článok je tlačený z portálu www.fintice.sk vytvoreného spoločnosťou WebManagers Team (http://www.webmanagers.sk).