Voľby do NR SR 2020

Vyhlásenie volieb

Informácia pre voliča

Zverejnenie el. adresy na voľbu poštou

Žiadosť o voľbu poštou

Zverejnenie elektronickej adresy na delegovanie člena a náhradníka do OVK Fintice

Zverejnenie el. adresy na zasielame žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu 


Článok je tlačený z portálu www.fintice.sk vytvoreného spoločnosťou WebManagers Team (http://www.webmanagers.sk).